Scroll Top

5 belangrijke ontwikkelingen om rekening mee te houden in de strategie van uw accountantskantoor

5 Belangrijke ontwikkelingen om rekening mee te houden in de strategie van uw accountantskantoor Ontwikkelingen accountancy

De wereld verandert in een razend tempo. Dit geldt voor de wereld van uw klanten en de omgeving waarin hun bedrijf actief is. En daarmee geldt dit zeker ook voor u en uw accountantskantoor. Een aantal veel besproken ontwikkelingen in de accountancybranche zullen ervoor zorgen dat u wellicht sneller dan u denkt uw kantoor klaar moet stomen voor de toekomst.

Enkele in het oog springende ontwikkelingen waar u de komende jaren rekening mee kunt houden bij het bouwen van uw strategisch plan:

 

1. Grote groepen ondernemers hebben uitdagingen met hun verdienmodel, businessmodel en hebben financiële schade ondervonden door corona, wat is hun perspectief?

Veel ondernemers hebben de afgelopen tijd kunnen terugvallen op jouw expertise. U heeft hen geholpen bij belastinguitstel, bij cashflow problemen, begrotingen, prognoses en financieringsaanvragen.

Hoeveel van deze klanten gaan de toekomst zonnig tegemoet? Wat is de belangrijkste oorzaak geweest dat zij op uw expertise een beroep hebben gedaan? Enkel corona, of is er (véél) meer aan de hand?

In de vele gesprekken met accountants horen wij regelmatig dat zij zo trots zijn op klanten die hun “business” helemaal opnieuw uitgevonden hebben. Ook zijn er een heel aantal bedrijven die nu beter presteren dan dat ze ooit gedaan hebben, zo zegt men.

Maar, die bedrijven die wel van de overheidssteun gebruik hebben gemaakt, in hoeverre zijn zij nu “fit fort he future”? En hoe kunt u ze daarbij helpen de komende jaren? Kunt u een aantal hiervan zelf niet helpen, dan heeft u vast wel mensen in uw netwerk die dat wel kunnen.

Om nog maar niet te beginnen over de maatschappelijke functie van bedrijven. Hoe kunnen bedrijven in de toekomst bijdragen aan een beter milieu e.d.

De werkelijke oorzaak van financieel slechte prestaties en de maatschappelijke uitdagingen zijn zaken waar accountants in de toekomst steeds meer mee van doen gaan krijgen. Dit is belangrijk dat vindt iedereen, maar klanten zullen u hier in eerste instantie niet actief om vragen. Simpelweg omdat ze niet weten dat u ze daarbij kunt helpen.

 

2. Schaalvergroting bij de grootste softwarebedrijven in de accountancy


Een trend die absoluut niet te ontkennen is. Waarschijnlijk krijgt de connectiviteit hierdoor een enorme boost.

Als accountant heeft u hierdoor echter wel minder keuze. De keuze voor een bepaald pakket wordt hierdoor nog veel belangrijker. U kunt niet zomaar meer switchen. Dat was al moeilijk maar dit wordt nog moelijker.

Als u weet van uw kantoor waar u als kantoor over ca. 3-5 jaar willen staan, wordt het gemakkelijker om ook softwarekeuzes daarop af te stemmen.

 

3. Verdergaande automatisering en robotisering, zeker ook van repeterende werkzaamheden

Kijk als voorbeeld hierbij naar de banken die hypotheekproducten inmiddels al bijna volledig geautomatiseerd aanbieden. 5-6 jaar geleden werd zichtbaar voor het grote publiek wat dit ging betekenen. Minder medewerkers, minder werkplekken, ander werk, andere klantbediening. Alleen het verdienmodel? Hoe gaat men dat nou aanpakken? De vraag voor u in dit kader is veel meer, hoe zich dit verder gaat ontwikkelen ten aanzien van het voeren van administraties en het doen van fiscale aangiften?

En wat als het dadelijk zover is dat dit geautomatiseerd kan, welke werkzaamheden gaan uw medewerkers dan uitvoeren? Hoe is dan uw verdienmodel naar de klanten en hoe levert u hen dan de juiste toegevoegde waarde?

 

4. Te kort aan professionals

Niet alleen in de accountancy is het moeilijk om aan de juiste goede arbeidskrachten te komen. In de accountancy is op dit moment zeker een groot tekort. Althans wanneer u de vraag vanuit de markt afzet tegen het aanbod van nieuwe mensen die het accountancy vak instromen. Het is zelfs zo dat veel kantoren, goede mensen met 3-5 jaar relevante werkervaring niet kunnen behouden… deze generatie medewerkers zoekt hun heil buiten de accountancy. Jammer en waarom?

Uit de vele gesprekken die wij hebben met accountantskantoren en ook met jonge mensen in de accountancy blijkt dat de meeste van hen de werkdruk toch nog steeds als hoog ervaren. Het werk wordt ook nogal eens als eentonig genoemd en men mist waardering vanuit het kantoor, de klant en de uitdaging en afwisseling. Ja, de huidige generatie young professionals vindt andere zaken belangrijk dan dat men dat 20 jaar geleden vond.

Hoe gaat u hiermee om in uw praktijk? Welke alternatieven heeft u overwogen of overweegt u, in tegenstelling tot het aannemen van nieuwe medewerkers?

En, hoe adviseert u uw klanten op dit vlak? Voor zover wij dit overzien is er op dit moment ook een tekort aan vakmensen in vele technische beroepen, in de IT en bijvoorbeeld bij de universele garagebedrijven. Kortom uw klanten hebben waarschijnlijk dezelfde uitdagingen.

 

5. Het verdienmodel van kantoren

Door alle voornoemde ontwikkelingen is bij veel kantoren ook het verdienmodel onder druk komen te staan. Waar voorheen de declarabiliteit altijd heilig was, hebben veel kantoren inmiddels toch al voor andere “heilige gralen” gekozen.

Wij zien dat veel kantoren de afgelopen jaren ook nauwelijks geïnvesteerd hebben in het commerciële gedrag van de organisatie. Waarin is uw kantoor echt wezenlijk onderscheidend? Hoe verkoopt u (nieuwe) diensten? Hoe weten uw (potentiële) klanten uw kantoor daarvoor te vinden?

Er is veel geïnvesteerd in het up to date houden van de kennis, de automatisering en in de optimalisatie van processen. Het eigen proces, de verbreding of verdieping van kennisgebieden en competenties en vaardigheden heeft veel minder aandacht gekregen.

 

We doen alles voor de klant, wat doen we voor onszelf?

Pijnlijk is dat we bij kantoren onder 20 FTE zien dat bij vele van hen de laatste jaren het rendement is teruggelopen of nog erger onder druk is komen te staan.

Verdienmodellen die wij regelmatig zien:

 • Facturatie o.b.v. uren;
 • Abonnementsvormen / SLA’s;
 • No cure / no pay en succesfee (mn. bij niet accountantskantoren);
 • 1 prijs voor alles;
 • Value pricing;
 • Mix uren + valuepricing.

Het mooie hiervan is dat alles goed kan zijn. U kunt uiteraard ook met meerdere verdienmodellen werken. Het moet passen bij uw kantoor en bij de klanten die u bediend.

Ook voor de keuze van het verdienmodel geldt dat wanneer u weet waar u over 3-5 jaar wilt staan met het kantoor, het veel eenvoudiger wordt (vaak ook een logisch sluitstuk) om een verdienmodel / verdienmodellen te kiezen.

Businessplan opstellen voor uw accountantskantoor?

Het Business Model Canvas is een gestructureerde aanpak voor het opstellen van een businessplan. Ons artikel legt met voorbeelden uit wat de 9 bouwstenen zijn en met onze gratis overzichtelijke template kunt u het Business Model Canvas makkelijk voor uw accountantskantoor invullen.

Wil jij jouw kantoor en klanten helpen bij het realiseren van meer winst en waarde?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

 • Stuurinformatie;
 • Onderscheidend vermogen;
 • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
 • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
 • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
 • Nog meer plezier in het werk.
Vind je dit een interessant artikel? Deel het met je netwerk en help ons nog meer professionals te bereiken!