Scroll Top

Geef de keizer wat de keizer toekomt, maar de klant wil méér

Geef de keizer wat de keizer toekomt, maar de klant wil mééradviseren als accountant

Accountants blijven het eerste aanspreekpunt voor ondernemers en bedrijfsleiders.
Maar waarom kiezen klanten juist speciaal voor uw accountantskantoor?
Anders gesteld, waarom zouden klanten voor uw accountantskantoor moeten kiezen? Wat is het onderscheidend vermogen van uw kantoor ten opzichte van andere?

 

Noodzakelijkheid

De meeste accountants zetten het beheer van ‘opgelegde en noodzakelijke’ opdrachten voor hun klant en diens onderneming, prioritair. Immers, de overheid eist van zelfstandigen en ondernemers, steeds meer administratieve verplichtingen, die bij de minste fout, zwaar worden afgestraft. Het is dan ook logisch dat een accountantskantoor hierop volop inzet. Duidelijke afspraken omtrent de timing van: boekhouding, aangiften, BTW, belastingen… biedt de klant voldoende zekerheid dat zijn boekhouding up-to-date is bijgewerkt.

 

Onderscheidend vermogen

In dit ‘verplicht’ werk kan de accountant weinig onderscheid t.o.v. collega’s maken. Ook  de klant heeft hieraan nog geen extra meerwaarde: de bedrijfsleider/ondernemer (groot of klein) wenst méér:

  • Waar zitten mijn verbeterpunten?
  • Laat ik geen winst liggen?
  • Waar kan ik optimaliseren?

Het zijn dergelijke vragen die ondernemers écht bezig houden. Het is duidelijk dat dit het domein wordt, waarin de accountant zich wel kan onderscheiden. In deze is de klant echter nog sterk de vragende partij. Hoe buigt u dit om? Zo, dat u deze vragen aan de klant stelt?

 

De adviesfunctie – boekhouding als checking?

Maar hoe pakt u het adviesgedeelte aan ? Ook daar zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Advies is: jaarlijkse bespreking van de eindcijfers van het afgelopen jaar;
    meestal gebeurt dit zo’n 6 maanden nà de afsluitdatum, waardoor een eventuele correctie, slechts effect zal hebben op maximaal een half jaar…
  • Of een periodieke bespreking, bijvoorbeeld per kwartaal. Nog steeds ligt de focus op de voorbije periode…
  • Of men kiest resoluut voor een proactief advies, een haalbaar ondernemingsplan met dito doelstellingen, waarmee de ondernemer direct aan de slag kan. De boekhoudcijfers dienen dan nog enkel als checking en vergelijking.

Deze laatste werkwijze is duidelijk een win-win-situatie !

  • De klant is tevreden omdat de onderneming een duidelijk groeipotentieel doormaakt.
  • Hiermee kan de accountant duidelijk hét verschil maken; bovendien is deze werkwijze veel boeiender en kent meer arbeidsvreugde. Een aanzienlijk bijkomend verdienmodel is mooi meegenomen…

Werk voor uw klant i.p.v. enkel voor de ‘keizer’ …

 

Benieuwd naar de adviesrollen van de accountant?

Lees ons artikel over de rol van de procesadviseur.

Vind je dit een interessant artikel? Deel het met je netwerk en help ons nog meer professionals te bereiken!