Scroll Top

Bij de loodgieter lekt de kraan en de accountant..… heeft het altijd druk

Bij de loodgieter lekt de kraan en de accountant..… heeft het altijd druk!

Het is een oud gezegde dat de kraan van de loodgieter lekt. De loodgieter is altijdLekkende kraan bezig om de klanten te helpen, waardoor hij zijn thuisfront vergeet.

Hierin zien we een treffende parallel met de accountancy. Het afgelopen jaar is in gesprekken met veel accountants wel weer gebleken hoe zij altijd klaar staan voor hun klanten. Daarnaast hebben accountants vaak een grote portefeuille aan klanten. Kortom ze zijn altijd in de weer voor klanten.

 

De link met de loodgieter

Hoe linken we deze constateringen nu aan het gezegde over de loodgieter? We zien twee trends ontstaan:

  • Er is te weinig tijd om aan het eigen kantoor te werken;
  • De hoeveelheid klanten en het altijd paraat staan voor klanten leidt er toe dat er onvoldoende aandacht aan iedere klant afzonderlijk kan worden gegeven. Hierbij lekt de kraan niet alleen bij het accountantskantoor, maar ook bij de klant.

De drie belangrijkste oorzaken hiervan zijn momenteel de toenemende regelgeving, de coronacrisis en geen duidelijke keuzes maken voor klantsegmenten.

 

We hebben weinig tijd!

Omdat accountants nu weinig tijd nemen om aan het eigen kantoor te werken, worden belangrijke keuzes uitgesteld. Inmiddels horen we in onze gesprekken veel over de gevolgen:

– Tijdsdruk
– Prijsdruk
– Uitstroom jong talent
– Afnemende waardering door klanten
– Gezondheidsklachten bij medewerkers

De belangrijkste redenen voor bovengenoemde gevolgen bij kantoren zijn:

– Accountants zijn harde werkers;
– De collegialiteit onderling is groot;
– De noodzaak tot verandering wordt nog onvoldoende gevoeld, want het rendement is nog goed;
– De missie en visie van het kantoor zijn onvoldoende scherp gemaakt.

Juist nu het nog goed gaat, is het tijd om een duidelijke strategie naar de toekomst toe uit te stippelen. Waar nu kantoren proberen in te zetten op overcapaciteit, (de vele vacatures zijn hier een voorbeeld van) zou beter nagedacht moeten worden over alternatieven die er inmiddels ook voldoende zijn.

Ons advies in deze is om minimaal twee dagen per jaar uit te trekken voor gesprekken over de toekomst van je kantoor. Betrek hier je medewerkers ook bij!

… en in de tussentijd lekte de kraan door, zowel bij de klant als bij het accountantskantoor.

Wilt u uw kantoor en klanten helpen bij het realiseren van meer winst en waarde?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

  • Stuurinformatie;
  • Onderscheidend vermogen;
  • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
  • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
  • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
  • Nog meer plezier in het werk.
Vind je dit een interessant artikel? Deel het met je netwerk en help ons nog meer professionals te bereiken!