Scroll Top

F.A.Q.

De methode

Er zijn verschillende redenen waarom steeds meer accountants in Nederland en België het MKS omarmen:

 • Jaarrekeninggesprekken zijn voortaan eenvoudig om te buigen naar toekomstgerichte adviesgesprekken;
 • Andere succesvolle kantoren maken hier al jarenlang gebruik van;
 • Het is een methode die ondersteund wordt met handige, effectieve en leuke tools;
 • Het hele kantoor kan hiermee werken, ook assistenten kunnen hiermee een rol spelen in de adviespraktijk;
 • Er is steeds meer behoefte bij ondernemers aan dit soort advisering, invulling aan het toekomstperspectief;
 • Een ander verdienmodel met meer toegevoegde waarde voor de klant en voor het accountantskantoor;
 • Er is geen andere adviesmethode die zo gestructureerd voor ieder type bedrijf te gebruiken is;
 • De tools die hierbij ontwikkeld zijn werken verhelderend en inspirerend in de verschillende adviestrajecten;
 • Concrete kantoorbrede aanpak voor de invulling van de adviesrol;
 • Ondernemers begrijpen dit en kunnen hier direct hun voordeel mee doen;
 • Het helpen van ambitieuze ondernemers;
 • Het helpen van ondernemers die under performen of zelfs in bijzonder beheer zitten;
 • Gestandaardiseerde doordachte adviesmodellen;
 • Minder foutgevoelig dan zelfgemaakte adviesmodellen;
 • Tijdwinst bij alle adviestrajecten o.a. door de quickscan;
 • De methode is wetenschappelijk onderbouwd en zowel in de praktijk als theorie bewezen.

De methodiek is geschikt voor iedereen die ondernemers wil adviseren op het vlak van managementinformatie, bedrijfsverbetering, rendementverbetering en value management. Dit kan de accountant, fiscalist, boekhouder, financial controller, zelfstandig bedrijfsadviseur, organisatieadviseur en de bankier zijn.

Management Kompasgroep B.V. richt zich in haar dienstverlening vooral op accountantskantoren, zelfstandig bedrijfsadviseurs, organisatieadvieskantoren en administratiekantoren.

In de praktijk is gebleken dat MKS onder andere goed is in te zetten bij ondernemers en ondernemingen in de volgende ondernemingsfases:

 • Start ups – Starters: Starters willen een goed plan en willen weten waarop ze moeten sturen.
  Door een starter grip te geven op de 6 resultaatbepalers, is de ondernemer in staat dagelijks sturing te geven.
  Daarnaast is het ideaal om van scratch af aan samen met de ondernemer zijn ondernemings(Jaar)plan te maken.
 • Scale ups- Groeibedrijven: Veel ondernemers van groei bedrijven raken op een bepaald moment het overzicht kwijt.
  Maken ze nog wel de keuzes gebaseerd op de initiële visie, missie en ambitie? Is dit nog wel in lijn met elkaar?
  Wanneer het overzicht kwijt is, is vaak ook het inzicht, de grip en de focus weg of vertroebeld.
  Ook hier geldt dat het leren sturen op de 6 resultaatbepalers, deze ondernemers in de volgende fase van groei brengt. Namelijk die van winstgevendheid en waardecreatie.
 • Exit bedrijven – 55+ ondernemers: Nog te veel ondernemers denken tijdens het ondernemerschap bewust na over rendement en waarde.
  Hoe mooi zou het zijn als je ondernemers die over enkel jaren willen of moeten gaan overdragen, concreet kunt begeleiden naar een structureel hogere winst, voorspelbaarheid van het resultaat, repeterende omzet en daarmee automatisch ook een hogere ondernemingswaarde?
 • Overgenomen bedrijf – Buy & build: Ondernemers en investeringsmaatschappijen die investeren in een bedrijf of een bedrijf overnemen hebben direct behoeft om dat bedrijf goed te leren kennen / doorgronden. Direct het bedrijf goed aan te sturen en zo snel mogelijk de investering terugverdienen en het bedrijf rendabeler te maken en ook zo waarde toe te voegen. Ook voor deze doelgroep is de bedrijfsdoorlichting en daarna sturing op de 6 resultaatbepalers zeer waardevol. Men zou ook op basis van de meest recente cijfers met de rendementsanalyse heel snel een indicatie kunnen maken van het winstverbeterpotentieel dat nog aanwezig is.
 • Bijzonder beheer bedrijven – Under performers: Snel, concreet en efficiënt de oorzaak van de slechte prestaties op tafel krijgen met behulp van de MKS doorlichting. Vervolgens kan zonder tussenkomst van een herstructureringsmanager (puinruimer), de ondernemer duurzaam inzicht verkrijgen hoe het bedrijf aangestuurd dient te worden. De ondernemer leert als het ware het bedrijf weer en beter kennen, waarbij de processen gekoppeld worden aan de 6 resultaatbepalers en de bij behorende normen. Door de managementinformatie voortaan op weekbasis beschikbaar te hebben kan men er kort bovenop zitten en tijdig bijsturen.

De MKS methodiek is ontwikkeld voor ondernemers met een bedrijf zonder staff functies (controller, commercieel manager, P&O medewerker e.d.). In de praktijk zijn dit vaak de bedrijven van 2 tot 100 medewerkers. MKS is echter een denkwijze die binnen het hele MKB toegepast kan worden. Ook voor de zelfstandige professional of zelfstandige ondernemer zonder personeel (ZZP) is deze methode bijzonder geschikt om toe te passen.

Het MKS is toepasbaar in alle branches ongeacht het verdienmodel, structuur of juridische entiteit.

Een belangrijke voorwaarde om een MKS traject te laten slagen is wel dat de ondernemer zelf echt wil of moet veranderen en verbeteren. De motivatie van de ondernemer is een belangrijke succesfactor bij de toepassing van MKS.

Ondernemers met de volgende behoeften zijn met MKS heel goed te helpen:

 • Winstverbetering;
 • Waardecreatie – value management;
 • Inzicht en grip op kostprijs en verkoopprijs;
 • Capaciteitsplanning;
 • Grip op de bedrijfsvoering;
 • Focus in managementinformatie;
 • Focus aanbrengen in de taken van ondernemers / directie;
 • Rust, snel en tijdig inzicht hebben in de situatie;
 • Toekomstperspectief;
 • Keuze voor afzetkanalen / product-markt-combinaties;
 • Groei ambities;
 • E.d.

Het MKS zorgt ervoor dat jij, als adviseur, een duidelijke methode hanteert om klanten inzicht te geven in hun bedrijf. Dit kan op drie niveaus:

 • inzicht & bewustwording
 • bedrijfsdoorlichting & ondernemingsplanning
 • bedrijfsbegeleiding

Afhankelijk het niveau van dienstverlening is daar een tijdscomponent aan gebonden. Om een indicatie te geven gebaseerd op praktijk cases hebben wij onderstaande voorbeeld uitgewerkt:

Een bedrijf heeft 10 directe medewerkers, 2 indirecte medewerkers en 1 ondernemer.

Inzicht & bewustwording – Hiervoor wordt de rendementsanalyse uitgevoerd inclusief inclusief een gesprek waarin de ondernemer wordt gechallenged binnen 2 tot 4 uur (dit is inclusief voorbereiding).

Bedrijfsdoorlichting & ondernemingsplanning – Het uitvoeren van de bedrijfsdoorlichting met behulp van het MKS Winstcanvas wordt gedaan in 3-5 sessies van (afhankelijk van de complexiteit en diepgang) 2 tot 4 uur. Dit is inclusief de samenvatting hiervan in het Jaarplan en Actie- en Verbeterplan. In totaal dus ongeveer 16 tot 20 uur.

Bedrijfsbegeleiding – Ondernemers die begeleid willen worden bij het realiseren van de doelstellingen in het Jaarplan kiezen vaak voor maandelijkse begeleiding. In deze maandelijkse begeleiding is inbegrepen het opstellen van managementrapportages per week (ca. 15 – 30 min per week). 1 x per maand vindt de afstemming met de administratie plaats waarbij de accountant-adviseur ca. 1 uur bezig is met de analyse van de informatie en de voorbereiding van het gesprek. Dan volgt het gesprek dat meestal 2 tot 3 uur duurt (hier wordt vaak veel meer dan alleen de cijfers en voortgang besproken, zie dit als een sparringssessie). Afhankelijk wat de afspraak met de ondernemer is maakt de accountant-adviseur dan nog een gespreksnotitie  ca. 30 minuten. Hiermee is sprake van ca. 6 uur begeleidingswerkzaamheden per maand.

Voor een MKS adviestraject zijn geen gestandaardiseerde prijzen. Veel accountants-adviseurs bepalen de adviesfee op basis van Value pricing, bestaande uit de afweging wat een adviestraject de ondernemer op zal leveren en een inschatting van het aantal uren x een adviestarief.

Hieraan zijn twee voordelen verbonden, men wordt steeds sneller en efficiënter in de maandelijks terugkerende werkzaamheden, hetgeen een voordeel oplevert. Daarnaast kunnen veel voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd door assistenten.

Vaak wordt er door de MKS adviseurs dus een vast bedrag gehanteerd voor de verschillende stappen. Daarnaast zijn er ook adviseurs die met de ondernemer afspraken maken over een succesfee over de meer winst die een ondernemer realiseert.

Het toepassen van MKS bij klanten zorgt direct voor onderscheidend vermogen. Jij kunt als adviseurs hier bepaalde bedragen voor vragen omdat collega kantoren deze diensten nog niet (kunnen) leveren.

MKS Academy (trainingen)

Na afloop van de Masterclass: gecertificeerd MKS bedrijfsadviseur ontvang je een certificaat van deelname, inclusief een foto moment. Deze kun je vervolgens natuurlijk een mooie plek geven op kantoor of LinkedIn. 

Om goed met MKS.Tools en met de methodiek te kunnen werken, en om het certificaat: MKS bedrijfsadviseur te ontvangen is het noodzakelijk om een opleiding te volgen. De trainingen en opleidingen zijn extern te volgen maar kunnen ook inhouse worden verzorgd. De opleidingen zijn tevens een onderdeel van de kwaliteitsborging van het MKS label. De masterclasses worden al jaren met een 8+ beoordeeld is door professionals. 

Zeker weten! Na afloop van de cursus heb je genoeg kennis om gelijk aan de slag te gaan met jouw klanten. Tevens kun je gebruik maken van een proefperiode op MKS.Tools.