Scroll Top

In 10 eenvoudige stappen je winst verdubbelen – Stap 2: Kostprijs berekenen (Deel 2)

Hieronder publiceren we het tweede deel van stap 2: de kostprijsberekening, uit ons 10-stappen plan om je winst te verdubbelen.

Een korte herhaling van het 1e deel van de kostprijsberekening (zie voor de uitgebreide toelichting ons eerdere artikel over dit onderwerp: www.mkgweb.nl.

Voor de meest eenvoudige manier om met het Management KompasSysteem® de kostprijs te berekenen zijn in essentie maar twee basisgegevens nodig:

  1. Bepaal hoeveel vaste kosten je hebt op jaarbasis
  2. Deel deze kosten door de capaciteit van je onderneming op jaarbasis (bijvoorbeeld uren, kg, km of aantal klanttransacties; zie onze vorige artikelen)
Toelichting:

Onder vaste kosten worden alle kosten verstaan, behalve de materiaalkosten en de kosten voor werkzaamheden van derden (ook wel de kostprijs van de omzet genoemd). Dus denk hierbij aan alle salariskosten (incl. werkgeverslasten), overige personeelskosten, huisvesting, energie, vervoer, productiekosten, verkoop, kantoorkosten, algemene kosten, financiële kosten en afschrijvingen. Waarschijnlijk kun je dit getal gemakkelijk terugvinden in je jaarrekening.

Je capaciteit van je bedrijf wordt uitgedrukt in het aantal productieve (=factureerbare) uren, het aantal klanttransacties (het aantal keer dat je afrekent aan de kassa), het aantal km transport of het aantal kg of liters dat je produceert per jaar.

Rekenvoorbeeld:

Stel je hebt een schildersbedrijf, of installatie- of bouwbedrijf, of vergelijkbaar:

Je vaste kosten bedragen op jaarbasis € 750.000,-

Je hebt 10 directe medewerkers in dienst, die allemaal 1.500 productieve uren realiseren:

Capaciteit = 10  x  1.500  =  15.000 productieve uren.

Kostprijs  =   € 750.000,- / 15.000  =  € 50,- per productief uur

 

Kijk voor meer voorbeelden terug in ons vorige artikel.

Tot zover de korte herhaling van de eenvoudige methodiek om je kostprijs te berekenen.

In dit artikel gaan we verder met voorbeelden wat je met deze kostprijs in de praktijk kunt doen.

We gaan dit aan de hand van enkele voorbeelden laten zien:

  1. Hoe bereken ik wat mijn product of dienst minimaal op moet brengen om geen verlies te maken (Break even kostprijs)?
  2. Hoe kan ik snel een offerte calculeren?
  3. Welke minimale omzet moet ik realiseren om winst te maken?

 

Voorbeeld 1: Wat moet mijn product/dienst minimaal opleveren om geen verlies te maken?

We gaan verder met het hierboven genoemde rekenvoorbeeld: een installatie-, of bouwbedrijf met 10 directe medewerkers en een kostprijs van € 50,- per uur. Misschien denk je dat dit veel te hoog is? Want je manuur tarief ligt rond de € 30,- Toch is een bedrag van € 50,- nodig om alle vaste kosten te dekken! En sterker nog, als je met jouw bedrijf op dit niveau zit (in een vergelijkbare branche) dan presteer je wat betreft kostprijs bij de besten! Dit blijkt uit onze benchmark.

Stel je mag aanbesteden op een project waar je met 2 mensen circa 3 maanden werk aan hebt. Wat is nu het minimale bedrag dat je hiervoor moet vragen, de zogenaamde Break Even verkoopprijs? We beginnen met het berekenen van de benodigde productieve uren. Je weet op basis van je ervaring en expertise, dat je met 2 mensen (direct) 3 maanden bezig bent, laten we zeggen 63 werkbare dagen. Ervan uitgaande, dat je per persoon 7,5 uren per dag in rekening kunt brengen heb je in totaal

2 personen  x  7,5 uur per werkbare dag x 63 werkbare dagen  =  945 productieve uren

Op basis van offertes weet je, dat je voor € 15.000,- aan materialen moet inkopen (jouw inkoopprijs), en dat je aan een collega bedrijf voor € 7.500,-  werk uitbesteedt. Dan laat de Break Even verkoopprijs zich eenvoudig als volgt berekenen:

Break Even verkoopprijs:

Vaste kosten      =             945  x  € 50,-      =             € 47.250,-

Materialen (o.b.v. offerte)                            =             € 15.000,-

Werkzaamheden derden                              =             €   7.500,-

Break Even verkoopprijs                              =             € 69.750,-

(ofwel € 69.750,- gedeeld door 945 uren = € 73,81 per uur)

Stel je wil een winstmarge van 7% op je omzet realiseren; dan zou je in dit voorbeeld dit project aanbesteden met een prijs van € 75.000 (€79,37 per uur)

 

Voorbeeld 2 – snel en goed een offerte calculeren:

Stel je bent hovenier of je hebt als ZZP-er een klusbedrijf. Je bent ergens een klus aan het doen en een buurman loopt langs. Hij vraagt je of je vanavond bij hem langs kunt komen, want hij heeft misschien ook een mooie (tuin)klus voor je. Heel leuk natuurlijk voor je omzet, maar ook een risico dat je weer een avond zit te cijferen zonder dat je de opdracht daadwerkelijk krijgt.

Stel dat de (all-in) kostprijs voor jouw bedrijf volgens bovenstaande methode is berekend op € 40,-.

Je gaat bij de buurman een kijkje nemen om erachter te komen wat hij precies wil. Laten we zeggen dat hij zijn achtertuin wil veranderen. Op basis van jouw ervaring schat je in, dat je met 2 mensen 2 weken moet werken. Gezien de omvang van de tuin en de wensen van je klant schat je in dat je voor circa €2.000,- aan planten, struiken en bomen moet inkopen.

Op de achterkant van het spreekwoordelijke bierviltje reken je uit wat je als richtbedrag hanteert voor je offerte:

2 personen x 40 uur x 2 weken x € 40,-    =             € 6.400,-

Inkoop planten                                               =             € 2.000,-

Winst                                                                =             € 1.000,-

Totaal                                                                =             €9.400,-

Je zegt tegen de buurman dat je deze klus voor ongeveer € 9.400,- wil uitvoeren. Je ziet gelijk aan zijn reactie of dit binnen zijn budget past, of niet. In het eerste geval werk je de offerte uit op de voor jou bekende manier maar veel sneller; in het tweede geval spaar je de tijd uit voor rekenwerk, dat toch geen opdracht wordt.

Voorbeeld 3 – Welke minimale omzet moet ik realiseren om winst te maken?

Deze vraagstelling rekenen we uit aan de hand van een winst- en verliesrekening van een detailhandel. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

Inkoopwaarde                  =             30% van de omzet

Vaste kosten                     =             € 350.000,-

Aantal klanten per jaar   =             50.000 (d.w.z. het aantal klanttransacties)

 

Wat is nu mijn minimale omzet waarbij ik precies op een nulresultaat uitkom (break even)? Anders gezegd: onder aan de streep staat 0 (dus geen winst, en geen verlies). De winst- en verliesrekening zou er dan als volgt uitzien:

Omzet                                                =            € 500.000

Kostprijs van de omzet                  =             € 150.000

Bruto Marge                                    =             € 350.000

Vaste Kosten                                   =             € 350.000

Resultaat                                          =             €              0

 

De break even omzet voor deze onderneming bedraagt dus € 500.000,-

De kostprijs per klanttransactie laat zich als volgt berekenen:

€ 350.000,- gedeeld door 50.000 = € 7,- per transactie (exclusief grondstoffen)

€ 500.000,- gedeeld door 50.000 = € 10,- per transacties (inclusief grondstoffen)

Wat betekent dit als je kijkt naar elke klant, die minder dan € 10,- bij jouw besteedt?

 

Hopelijk hebben we je aan de hand van een aantal eenvoudige rekenvoorbeelden kunnen laten zien:

  1. Hoe je eenvoudig je kostprijs kunt berekenen
  2. Wat je hiermee in de praktijk kunt doen

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder om meer uit je bedrijf te halen!

Lees meer op www.mkgweb.nl

Tot de volgende keer!

Het Management KompasSysteem® is een in de praktijk bewezen methodiek, die al vele ondernemers heeft geholpen hun bedrijfsresultaat significant te verbeteren. Meerdere bedrijven wisten hun winst zelf blijvend te verdubbelen.

Wilt u hier meer over weten. Blijf dan onze serie artikelen volgen of ga naar onze website www.mkgweb.nl

U kunt ook direct contact met ons opnemen.

Vind je dit een interessant artikel? Deel het met je netwerk en help ons nog meer professionals te bereiken!