Scroll Top

In 10 eenvoudige stappen je winst verdubbelen – Stap 2: Kostprijs berekenen (Deel 1)

MKG en ons netwerk van aangesloten adviseurs willen graag MKB ondernemers concreet verder helpen met tips en ondersteuning. In een serie artikelen publiceren we een 10-stappenplan om je winst te verdubbelen gebaseerd op het door ons ontwikkelde Management KompasSysteem®.

Hier onder publiceren we het eerste deel van stap 2: Hoe bereken ik de correcte kostprijs?


Veel MKB-ondernemers gebruiken een vrij ingewikkelde methode om hun kostprijs te berekenen. Ze hebben die vanuit hun branchevereniging, of hun accountant c.q. controller gekregen. Of ze hebben zelf iets ontwikkeld. Via mooie formules en verdeelsleutels worden de indirecte kosten toegerekend aan het product of de dienst.

Maar wanneer zijn de uitgangspunten van zo’n model voor het laatst getoetst? Zijn deze nog wel correct? Kloppen de verdeelsleutels nog wel? Zijn de indirecte kosten nog gewijzigd in de loop van de tijd, en hoe is dat verwerkt in het rekenschema? Vaak is hier geen antwoord op. En wat baart nog de meeste zorgen? Er is geen borgingsmechanisme dat alle vaste kosten meegerekend worden in de situatie dat je capaciteit onderbezet is! Hierdoor hanteer je een foutieve kostprijs bij je offertes en aanbestedingen!

Hoe kan het anders dan?

Onze benadering met het Management KompasSysteem® maakt de kostprijsberekening eenvoudig. In essentie zijn er maar twee basisgegevens nodig:

  1. Bepaal hoeveel vaste kosten je hebt op jaarbasis
  2. Deel deze kosten door de capaciteit op jaarbasis (bijvoorbeeld uren, of aantal klanttransacties; zie stap 1 in het vorige artikel)
Toelichting

Onder vaste kosten worden alle kosten verstaan, behalve de materiaalkosten en de kosten voor werkzaamheden van derden (ook wel de kostprijs van de omzet genoemd). Dus denk hierbij aan alle salariskosten (incl. werkgeverslasten), overige personeelskosten, huisvesting, energie, vervoer, productiekosten, verkoop, kantoorkosten, algemene kosten, financiële kosten en afschrijvingen. Waarschijnlijk kun je dit getal gemakkelijk terugvinden in je jaarrekening.

Hoe de capaciteit precies bepaald wordt behandelen we in stap 3 van deze artikelreeks. Voor nu volstaat het doen van een indicatieve inschatting:

Stel je voor, je hebt een urenbedrijf met 20 directe medewerkers. We nemen als uitgangspunt dat elke directe medewerker gemiddeld 1500 productieve (=declarabele) uren per jaar realiseert. Dan berekenen we de capaciteit van dit bedrijf eenvoudig als volgt uit:

Capaciteit = 20 directe medewerkers  x  1500   =  30.000 productieve uren per jaar.

 

Rekenvoorbeeld 1

Stel je hebt een schildersbedrijf, of installatie- of bouwbedrijf, of vergelijkbaar:

Je vaste kosten bedragen op jaarbasis € 750.000,-

Je hebt 10 directe medewerkers in dienst, die allemaal 1.500 productieve uren realiseren:

Capaciteit = 10  x  1.500  =  15.000 productieve uren.

Kostprijs  =   € 750.000,- / 15.000  =  € 50,- per productief uur

 

Rekenvoorbeeld 2

Stel je hebt een machinefabriek met 50 directe medewerkers en 1.600 productieve uren per medewerker per jaar:

Je vaste kosten bedragen op jaarbasis € 3.880.000,-

Dan bedraagt je kostprijs € 3.880.000,- / (50 x 1.600) = € 48,50 per productief uur

 

Rekenvoorbeeld 3: Detailhandel, bakker, slager, horeca, enz.

Je vaste kosten:  € 350.000,-

Aantal klanten (klanttransacties) op jaarbasis: 70.000

Kostprijs  =   € 350.000 / 70.000 = € 5,- per klant(transactie)

N.B.: dit betekent dus, dat elke klant gemiddeld genomen minimaal € 5,- moet besteden om überhaupt je vaste kosten te dekken!

 

Rekenvoorbeeld 4: ZZP-er, kleine MKB onderneming

Vaste kosten: € 135.000,-

Aantal productieve uren: 3.300

Kostprijs: € 135.000,- / 3.300 = € 40,91

 

Voor nu even genoeg voorbeelden. Hopelijk bieden deze voldoende handvat om de kostprijs van jouw product of dienst in je eigen bedrijf nu zelf uit te rekenen. Probeer dit s.v.p. eens uit voordat deel 2 van stap 2 ‘Hoe bereken ik de correcte kostprijs voor onze producten en/of diensten?’, binnenkort verschijnt. Hierin leggen we uit wat je in de praktijk kunt doen met deze kostprijsberekening:

  • Eenvoudig een offerte calculeren
  • Een break even prijs berekenen
  • Een break even omzet voor je bedrijf berekenen

Laat eventueel je uitkomsten controleren door je boekhouder, controller of accountant.

En natuurlijk kun je ons altijd bellen of een mailtje sturen. Samen komen we er vast wel uit.

Heb je vragen naar aanleiding van deze toelichting, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder om meer uit je bedrijf te halen!

Lees meer op www.mkgweb.nl

Tot de volgende keer!

Het Management KompasSysteem® is een in de praktijk bewezen methodiek, die al vele ondernemers heeft geholpen hun bedrijfsresultaat significant te verbeteren. Meerdere bedrijven wisten hun winst zelf blijvend te verdubbelen.

Wilt u hier meer over weten. Blijf dan onze serie artikelen volgen of ga naar onze website www.mkgweb.nl

U kunt ook direct contact met ons opnemen.

Vind je dit een interessant artikel? Deel het met je netwerk en help ons nog meer professionals te bereiken!