Scroll Top

Corona laat z’n sporen achter bij KMO accountants

Corona laat z’n sporen achter bij KMO accountants

Sporen van corona op Accountancy

De coronacrisis heeft tot nu toe een grote impact gehad op de accountancysector. We zien een sterkere inzet op digitalisering bij veel kantoren, een hogere werkdruk dan ooit en tevens druk op de omzet.  De omzet van veel kantoren is het afgelopen jaar dan ook nauwelijks gestegen of zelfs gedaald.

Nu het einde van de pandemie bijna in zicht is, komt er hopelijk ademruimte voor veel kantoren. Maar gaat dat wel zo zijn? En, hoelang zal die dan duren? Veel bedrijven zijn de afgelopen anderhalf jaar gered met behulp van overheidssteun maar moeten deze terugbetalen. Hoelang gaan bedrijven het volhouden die ook vóór de covid-19 pandemie er al slecht voor stonden? En hoe gaan bedrijven de ontstane belastingschulden (versneld) terugverdienen? Hierbij zal de hulp van accountants onherroepelijk noodzakelijk zijn. Veel bedrijven gaan wellicht de komende jaren hun accountant harder nodig hebben dan ooit te voren.

Ook nu al geven verschillende onderzoeken aan dat KMO ondernemers meer coaching en advies verwachten van hun accountant. Dit wordt steeds urgenter. Accountants willen dit ook maar hebben er gewoon géén tijd voor.

Digitaliseren speelt nu een belangrijke rol. Veel accountants die wij spreken beschikken voor bijna iedere uitdaging wel over een passend softwarepakket. Maar wat wat gaat men zelf nu echt veranderen? Hoe gaat men de klant proactief helpen en sneller communiceren/reageren? In de praktijk zien we dat de inzet van de juiste software weliswaar veel oplost maar lang niet alles. Wanneer heb jij voor het laatst als kantoor onder de motorkap van je eigen kantoor gekeken? Kritisch gekeken naar werkwijzen, processen, planningen, budgetten, communicatie en dergelijke? Structurele verandering, zo zien wij steeds vaker bij de succesvolle kantoren, zit niet alleen in de efficiency van softwaregebruik maar begint zeker zoveel bij het veranderen van eigen gedrag en het maken van essentiële keuzes.

 

Wet en regelgeving zorgen voor hoge druk bij veel KMO accountants

De meeste accountants die wij spreken zijn blij als ze hun eigen deadlines halen. Blij als ze aan het einde van het jaar al hun werk klaar hebben. De wet- en regelgeving leggen hierbij een behoorlijke druk op accountantskantoren. Mede hierdoor blijven de reguliere werkzaamheden de bezetting, planning en focus van kantoren bepalen.

Een pandemie als deze en bijvoorbeeld de problematiek rondom bijvoorbeeld SHELL (en haar duurzaamheidsissues), maakt steeds beter zichtbaar dat ook het KMO hierin haar steentje moet bijdragen. Naar onze verwachting gaan ook accountants hier hoe dan ook een rol in spelen, proactief of reactief. Daarvoor is het steeds belangrijker dat accountants hun klanten beter leren kennen. Wat speelt er onder de motorkap en wat zijn de trends en  uitdagingen in de branche en in de markt?

Nu de coronacrisis zijn einde lijkt te  naderen, zien veel ondernemers de toekomst weer positiever. Een ding is zeker accountants gaan het, ook de komende jaren, echt niet minder druk krijgen.

 

Stroomversnelling in digitalisering en personeelstekort

In bijna alle branches is de afgelopen anderhalf jaar de digitalisering in een enorme stroomversnelling gekomen, zo ook in  de accountancy. Uit recent onderzoek van Exact blijkt dat accountantskantoren  het lastig vinden om bij te blijven met de snelle ontwikkelingen omtrent technologie en digitalisering. Mede door het werken in de ‘cloud’ en covid-19 is het voor kantoren noodzakelijk dat zij verder digitaliseren ook omdat klanten meer en meer online willen samenwerken.

Veel kantoren kampen momenteel met een personeelstekort en men heeft de grootste moeite om personeel te vinden. Het gros van de kantoren investeert dus (extra) in digitalisering, heeft een tekort aan medewerkers en toch groeit bij het merendeel van de kantoren de omzet niet of nauwelijks? Wie kan dit nog rijmen?
Wij denken dat dit komt omdat de meeste kantoren hun bezetting hebben afgestemd op het reguliere werk, hierdoor is nauwelijks tot geen ruimte voor innovatie, projecten en extra aandacht en diensten voor klanten.

 

KMO is minder tevreden over hun accountant en wil meer

Uit hetzelfde onderzoek van Exact blijkt dat in dezelfde periode klanten minder tevreden zijn over hun accountant, en dat terwijl zij dag en nacht voor hun klanten klaar staan. Ondernemers verwachten meer diepgaande kennis, snelheid en meer advies van de accountant. Er zijn ondernemers die dit uitspreken en er zijn nog meer ondernemers die niet weten wat de accountants nog extra voor hen kan doen.

 

Investeren en goede bedoelingen vs. doen en tijd maken

De worsteling die veel kantoren doormaken momenteel is dat zij wel meer willen adviseren en ook weten dat ze de klant daarmee kunnen helpen maar dat het ze simpelweg aan tijd ontbreekt. Wij merken dat in de praktijk steeds meer kantoren investeren in de adviesfunctie.  De meesten investeren in opleidingen en adviestools. In de dagelijkse praktijk blijkt echter al snel dat dit niet voldoende is. Nieuwe kennis en tools zijn natuurlijk mooi maar als je geen tijd hebt om deze gericht in de praktijk te brengen, wat heeft het dan voor nut. Wij zien dit vaak gebeuren met software met veel toeters en bellen, zoals dashboardingtools, begrotingssoftware verschillende software voor aanpalende dienstverlening. De software wordt aangeschaft maar blijft op de plank liggen wegens acuut tijdsgebrek.

De factor tijd, de druk van de wet- en regelgeving, en het personeelstekort zorgen ervoor dan bij veel kantoren het structureel adviseren bij goede bedoelingen blijft. Ook hier geldt dat de software zelf niets verandert wanneer je niet eerst ook het eigen gedrag verandert en tijd vrij maakt om nieuwe zaken op te pakken.

 

Kijken onder de motorkap van jouw kantoor

De afgelopen weken hebben wij verschillende artikelen geschreven over hoe jij vrij eenvoudig verbeterstappen kunt zetten met jouw eigen kantoor. Dit begint met het kijken onder de motorkap van jouw eigen kantoor. Wil jij meer weten over hoe succesvolle advieskantoren in die positie terecht zijn gekomen, daarvan leren en zelf ook die cirkel doorbreken? Wil jij meer tijd, meer plezier in je werk en meer waardering van de klant?

Laten we dan eens het gesprek aangaan over de bottlenecks binnen jouw kantoor. Wij kennen kantoren die jouw uitdagingen al overwonnen hebben.

Wil jij jouw kantoor en klanten helpen bij het realiseren van meer winst en waarde?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

  • Stuurinformatie;
  • Onderscheidend vermogen;
  • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
  • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
  • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
  • Nog meer plezier in het werk.
Wat is mks
Vind je dit een interessant artikel? Deel het met je netwerk en help ons nog meer professionals te bereiken!