Scroll Top

Transitie in advisering

Transitie in accountancy
Pro-actief adviseren

Wij stellen het MKS ter beschikking aan gedreven enthousiaste professionals die nog meer willen werken als MKB adviseur.

Waarom?
Meer en leuker advieswerk voor de MKB adviseur, en wel zo dat de ondernemer daar ook enthousiast van wordt. daar staan we voor! Dat vertaalt zich in het ontwikkelen van opleidingen, trainingen en tools (zowel online als offline) speciaal voor jou als accountant / adviseur.

Ondernemers willen getriggerd worden. Ze willen gechallenged worden en geïnspireerd raken. Bij een adviesgesprek met de adviseur willen ze het liefste vol enthousiasme en energie uit dat gesprek komen. Dat hoeft niet altijd positief te zijn maar ze willen wel uitgedaagd worden.

Uit onze jarenlange praktijkervaring weten we waar de wensen van ondernemers liggen en ook die van de accountants / adviseurs. Dat zijn precies de uitgangspunten en de redenen waarom wij de MKS methode hebben ontwikkeld. Kijk maar eens naar de rijtjes hieronder en naast elkaar:

Ondernemers willen graag:

 • Toekomstperspectief
 • Grip op de zaak
 • Plezier in het werk
 • Winst maken
 • Continuïteit
 • Een pro-actieve adviseur
 • Gechallenged worden

Accountants en adviseurs willen graag:

 • Meer adviseren
 • Meer tijd voor advies
 • Plezier in het werk
 • Toegevoegde waarde bieden
 • Het verschil maken voor hun klanten
 • Het hoger tarief verdienen
 • Een ander verdienmodel

Advies in de huidige praktijk
In de praktijk blijkt dat er door de enorme hoeveelheden “standaard werk”, relatief weinig tijd over blijft voor echt pro-actief advieswerk. Jammer want de meeste accountants vertellen ons dat ze juist meer zouden willen adviseren. Onze visie hierop is dat dit de komende 5 jaar heel hard gaat veranderen. De technieken van nu en die in ontwikkeling zijn, zullen het repeterende werk zoveel als mogelijk automatiseren. Hierdoor komt er meer tijd vrij voor zowel de accountant als de assistent om bezig te zijn met advies.

Door ondernemers worden veel adviesgesprekken nog als eenrichtingsverkeer en saai ervaren, dit heeft voornamelijk te maken met het cijfermatige karakter dat ook nog eens uit het verleden voortkomt. Veel accountants en adviseurs vertellen dan hoe de vork in de steel zit, terwijl de klant daar wellicht helemaal niet in geïnteresseerd is.

De meeste accountants en adviseurs bereiden deze (advies)gesprekken van a tot z helemaal voor, wat helemaal niet verkeerd hoeft te zijn. Het gevolg is dan dat “zij precies weten hoe het zit”. De accountant / adviseur is voorbereid en tevens voorgeprogrammeerd met als consequentie dat het gesprek daar vaak op wordt gestuurd. Tegelijkertijd vertellen veel accountants ons dat veel ondernemers cijfers helemaal niet interessant vinden, anders denken en of dit niet goed begrijpen. De accountant / adviseur wordt als de “expert” gezien. Maar hoeveel accountants en adviseurs weten echt waar het aan schort bij een bedrijf? Als accountant – adviseur wil jij dit uiteraard ook niet dat jouw klanten de inhoud niet begrijpen, saai vinden of een andere agenda (voor het gesprek) hebben dan jij. Je wilt het liefste dat de adviesgesprekken veel meer wederkerig zijn.

Ondernemer staat centraal
In de MKS methode staat de ondernemer / directie centraal. Het belangrijkste is dat zij leren van een adviestraject. Zij moeten immers de verandering of verbetering in werking zetten. Door een heldere structuur gebaseerd op verschillende stappen en vraaggestuurde adviesgesprekken, leert de ondernemer / directie van deze gesprekken. De adviseur stelt vragen vragen en gaat samen met de ondernemer / directie op zoek naar de antwoorden.

Dit maakt voor zowel de ondernemer / directie, als voor de adviseur een adviestraject leerzamer en veel leuker. Gesprekken hebben meer impact, worden als inspirerend ervaren en de “antwoorden” en “oplossingen” op vraagstukken komen van de ondernemer / directie zelf. Hierdoor zijn zij ook eerder bereid en in staat om daar iets mee te doen.

Succes en uniek karakter
Kortom leukere en meer inspirerende adviesgesprekken en -trajecten met meer impact en succes als gevolg.

Het unieke zit ‘m in de basis, terug naar de kern van een bedrijf. Daar hapklare informatiebrokjes van maken waarmee de ondernemer / directie direct kan werken / sturen.

– Resultaat door inzicht –