Scroll Top

Complete toolbox

“A Fool with a Tool is still a Fool”

Het adviseren en begeleiden van ondernemers is en blijft mensenwerk. Uiteraard kunnen de vele (advies)tools daarbij van grote hulp zijn. Echt advies zoals we dat met de MKS methodiek beogen begint echter pas na het presenteren van cijfers in de vorm van tussentijdse cijfers, een kassa uitdraai of een dashboard.

Mede ook om die reden hebben wij gekozen voor de ontwikkeling van eigen software tools en ook offline tools als het MKS Winstcanvas. De MKS tools zijn ontwikkeld op basis van jarenlang onderzoek, tientallen jaren praktijkervaring en de best practices onder de MKS adviseurs. We hebben deze tools zelf ontwikkeld omdat bij de meeste software pakketten de boekhouding de basis en structuur vormt en het gebruik is afgestemd op de financial, in de MKS methode is dit niet zo. Ook voor MKS.Tools geldt dat dit slechts hulpmiddelen (kunnen) zijn in jouw adviestraject.

Binnen de toolbox van MKS.Tools is alles verweven met succesvolle methodieken die ondernemers als verhelderend en inspirerend ervaren.

De toolbox bestaat onder andere uit:

  • MKS.Tools Rendementsanalyse
  • MKS Winstcanvas
  • MKS bierviltjes
  • MKS.Tools Jaarplan
  • MKS Actie- & Verbeterplan op 1 A4
  • MKS.Tools ResultatenVolgSysteem (RVS)
  • Diverse Templates (o.a. duurzaamheid en begroten)
  • MKS.Tools Benchmark

Bovenstaande tools bestaan uit een mix van on- en offline tools. Wij hebben deze zo ontwikkeld dat je telkens naar gelang de situatie en specifieke behoefte van de ondernemer een geschikte structuur en handvatten hebt waarmee je de maximale impact bij de ondernemer kunt maken.

Deze toolbox stelt jou in staat om gericht en doortastend advies te geven. Het ManagementKompasSysteem® biedt jou de toegevoegde waarde die andere niet kunnen bieden.