Scroll Top

Te kort aan goeie medewerkers of te veel aan slechte klanten?

Te kort aan goeie medewerkers of te veel aan slechte klanten?

Bijna elk kantoor dat wij spreken heeft vacatures open staan. Alleen al op LinkedIn werden in januari 2021 bijna 3.000 accountants gevraagd. Wij durven u de vraag te stellen: Heeft u mensen nodig of heeft u te veel slechte klanten?


“We hebben het vreselijk druk”Te kort aan goede mensen

Dit is een van de meest gehoorde opmerkingen als we met kantoren over dit soort zaken van gedachte wisselen. Op de vraag wat hun ideale klant is om te bedienen, blijft het heel stil. Veel kantoren zijn heel druk, zónder dat ze er erg in hebben dat ze voor hun klanten vaak alleen maar brandjes aan het blussen zijn. En eigenlijk zegt u daarmee: ik heb geen of te weinig tijd voor mijn klanten.

Minder leuke actiepunten gaan naar de accountant

Het zijn niet de ondernemers die bezig zijn met brandjes blussen… ze leggen die (niet leuke) werkzaamheden die ‘toch weinig toegevoegde waarde hebben’ maar wat graag op het bordje van de accountant. En deze is daar vaak veel tijd mee kwijt en … vindt het dan soms ook nog moeilijk om daar een rekening voor te sturen.

Veel accountants hebben niet in de gaten dat ondernemers de minder leuke actiepunten waar ze zelf geen zin in en geen tijd voor hebben bij hun bureau neerleggen.

De beste remedie?

Er is naar onze mening maar één remedie: minder klanten en die beter met leuker werk en meer toegevoegde waarde bedienen. En dat is meestal zéér lucratief. Reken het volgende maar eens met ons door …

Voorbeeld

Uw omzet doel voor 2021 is € 900.000. Dat wilt u realiseren met 7,5 Fte accountants c.q. accountant-assistenten. U weet dat deze gemiddeld 1.400 declarabele uren per persoon maken. Dat is totaal 10.500 declarabele uren. Het gemiddeld te realiseren uurtarief komt daarmee op: € 900.000 : 10.500 = € 85,71 per uur.

20% van de klanten… Neem nu eens de 20% klanten onder de loep waarvan u denkt, het gevoel hebt óf weet dat zij eigenlijk niet bij het kantoor passen. Óf andersom: waarvan u denkt dat het kantoor niet bij hen past. U zult zien dat een groot deel van de deze klanten niet het gemiddelde tarief van € 85,71 betaalt.

Overweeg afscheid te nemen van klanten die niet bij uw kantoor passen en van klanten die minder opleveren dan u gewenst uurtarief.

Wat het oplevert. Stel nu dat die 20% van uw klanten ook daadwerkelijk 20% van de totale uren opsouperen… en u neemt afscheid van hen. Dan krijgt u plotseling ruimte voor 2.050 uur, (ca. 1,5 fte) waar nieuwe, leuke en goede klanten voor kunnen worden aangetrokken.

En/of uw krijgt 2.050 uur om uw bestaande, goede klanten nóg beter te voorzien van diensten en begeleiding waar zij behoefte aan hebben maar waar u als accountant nu geen tijd voor hebt.

Ons devies: maak bij elke offerte een inschatting van het werk dat u moet doen en vermenigvuldig dat met uw gemiddelde target uurtarief. Wil (of kan) een klant dat er niet voor betalen, dan is dit (wellicht nog) niet de juiste klant voor uw kantoor.

 

En wat doet u met dat gemiddelde uurtarief?

Stel, dat uw gemiddelde uurtarief ook € 85,71 is. Als u de andere 80% van de klanten onder de loep neemt, zult u zien dat het gemiddelde uurtarief bij die klanten waarschijnlijk een stuk hoger ligt dan die € 85,71. Eigenlijk zou dat dan uw nieuwe minimumtarief moeten worden.

We zullen maar niet beginnen over de indexering van uw minimale uurtarief? Hoe lang is het geleden dat u uw tarief substantieel verhoogd of geïndexeerd hebt? En hoe is uw tarief (ooit) tot stand gekomen?

Bereken eens het gemiddelde uurtarief van u 80% goede en leuke klanten, maak hiervan uw nieuwe minimumtarief én indexeer dat elk jaar.

 

Vind je dit een interessant artikel? Deel het met je netwerk en help ons nog meer professionals te bereiken!