Scroll Top

Wat is het MKS?

Het MKS® is een krachtige aanpak om ondernemers snel en eenvoudig meer inzicht, grip, focus en rendement te geven.

Het (MKS®) Management KompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Deze methode is tot stand gekomen op basis van een jarenlang onderzoek in het MKB, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en is bekroond met een proefschrift.

MKS® in de praktijk
In de praktijk wordt samen met de ondernemer (deze staat centraal) eerst naar de bedrijfseconomische aspecten en bedrijfsprocessen gekeken. Door middel van een inspirerende doorlichting leert de ondernemer het bedrijf veel beter kennen, zo ook de adviseur. De ondernemer en de adviseur zijn hiermee al heel snel in staat om de cruciale managementinformatie samen te stellen en het verbeterpotentieel inzichtelijk te maken.

In logische stappen maak je samen van cijfers en bedrijfsprocessen informatie voor de ondernemer, waar hij dagelijks op kan sturen. Dit beperkt zich vaak tot de 5-6 resultaatbepalers die samen ca. 80% van het resultaat bepalen. Onderdeel hiervan is het bepalen van de kostprijs, het bepalen van de juiste verkoopprijs etc.

Wat levert het op en waarom MKS®
Toepassing van het MKS® leidt in de praktijk tot inspiratie, (werk)plezier en verhelderende inzichten voor zowel de ondernemer al de adviseur. De ondernemer, en daar is het om te doen, levert dit direct meer bewustwording en inzicht op. Meestal leidt dit al heel snel tot meer grip, focus, rust en een structureel hoger bedrijfsresultaat en een hogere ondernemingswaarde.

Voor de accountants en adviseurs aan wie wij deze methodiek ter beschikking stellen levert het werken met MKS® onder andere de volgende voordelen op:
– Structurele invulling van de adviseurs / businesscoach / trustedadvisor rol;
– Eenvoudige gestructureerde aanpak die bij ieder bedrijf toepasbaar is;
– Manier van bedrijfsdoorlichting, die inspirerend en aanstekelijk werkt op ondernemers;
– Meer toegevoegde waarde in de adviesrol;
– Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
– Een nieuw verdienmodel;
– Hogere (advie)tarieven;
– Meer advieswerk;
– Onderscheidend vermogen;
– Nog meer plezier in het werk.

Sturen op een bierviltje
Ondanks het feit dat er een onderzoek en een proefschrift ten grondslag liggen aan deze succesvolle methode, is hij voor de ondernemer toch samen te vatten op een bierviltje. Theoretische onderbouwing is prettig, in de praktijk moet het gedaan worden.