Scroll Top

ResultatenVolgSysteem®

Het ResultatenVolgSysteem® (RVS®)is een unieke softwaremodule waarin een periodieke vergelijking tussen het jaarplan en de behaalde resultaten wordt gemaakt. Uniek omdat dit zelfs op week niveau mogelijk is en gekoppeld aan de 6 resultaatbepalers van een bedrijf. De administratie heeft hierin een heel andere rol, namelijk een controlerende en niet om op te sturen.

Hierdoor kunnen signalen nog sneller naar voren komen en direct aangepakt worden. Je helpt de ondernemer om het afgesproken actie- & verbeterplan, voortgekomen uit het jaarplan, uit te voeren. Periodiek bereken je de gerealiseerde kostprijs, het bedrijfsresultaat over de afgelopen periode en je stemt deze af met de administratie. Op deze manier meet je de voortgang van het opgestelde jaarplan en houd je de resultaatbepalers in de gaten.

Waar nodig zorg je dat er tijdig bijgestuurd wordt zodat het verbeterpotentieel gerealiseerd kan worden. Het ManagementKompasSysteem® zorgt er dus voor dat jij, als accountant / adviseur, een proactieve adviseur wordt die de realisatie van het verbetertraject bewaakt.