Scroll Top

Jaarplan (begroting)

Het jaarplan in MKS.Tools is de tweede stap in het MKS-traject. Het jaarplan, ook wel doorlichting genoemd, is het moment waarop je de diepgang ingaat. Het jaarplan is in drie hoofdlijnen opgedeeld: uitgangspunten, normen en resultaatdoelstellingen.

Onder de hoofdcategorie uitgangspunten bereken je capaciteit binnen een bedrijf. Wanneer de capaciteit van een bedrijf in uren is vul je hier de werkbare dagen, het aantal directe medewerkers en het aantal productieve uren in. Veel gegevens kunnen zowel op hoofdlijnen als in detail worden ingegeven en tevens handmatig of berekende waarde. In het jaarplan is bij elk invoerveld hiertoe de mogelijkheid.

Als alle uitgangspunten zijn berekend en ingevuld, bestaat de volgende stap uit het vaststellen van de betreffende normen (KPI’s) bij de verschillende resultaatbepalers. De normen zijn de KPI’s die het bedrijf moet weten te bewerkstelligen. De normen zijn opgedeeld in 2 invoervelden namelijk de productiviteitsnorm en de commerciële norm.

De derde en laatste hoofdcategorie zijn de resultaatdoelstellingen. Onder deze hoofdcategorie wordt de doelstelling gemaakt van de prestaties van de onderneming. Deze categorie kent de volgende aspecten omzet, inkoop en werk derden wat resulteert in de toegevoegde waarde. Ook hierbij geldt dat de gegevens ingevuld kunnen worden of met behulp van de calculator tot stand kunnen komen.

Het jaarplan wordt afgesloten met het opstellen van een actie- & verbeterplan op 1 A4 om te zorgen dat er gestructureerd gewerkt kan worden aan het realiseren van de verschillende doelstellingen. Als accountant / adviseur heb jij hiermee direct een handvat / leidraad voor de volgende adviesgesprekken.