Scroll Top

Ondersteunend bij advies

Pragmatisch, leuk en effectief

Alle tools die wij onder de naam MKS.Tools ontwikkelen zijn erop gericht het advieswerk voor accountants / adviseurs eenvoudiger, leuker en effectiever te maken. Naast het feit dat deze tools ontwikkeld zijn voor de accountant / adviseur staat de ondernemer hierin altijd centraal. Mede hierdoor zijn de tools anders van opzet dan veel andere financiële pakketten.

Wanneer de tools worden ingezet VOOR de klant in plaats van MET de klant, zoals het bedoeld is, wordt het belangrijkste effect te niet gedaan. Het belangrijkste effect van onze aanpak en tools is naar onze mening namelijk dat de ondernemer beter leert ondernemen en niet doordat jij hem vertelt wat hij (beter) moet doen.

Leuk advieswerk waar de ondernemer een betere ondernemer van wordt en de accountant / adviseur impact kan maken, verandering teweeg kan brengen en een hogere toegevoegde waarde kan bieden. Dat zijn de drijvers in onze aanpak en alles wat wij ontwikkelen.