Scroll Top

Ondernemers- & brancheorganisaties

MKS in de praktijk
MKS in de training
MKS met MKS.Tools

Als adviseur van een ondernemers- of brancheorganisatie ben je vaak geïnteresseerd in de prestaties binnen een bepaalde branche of bedrijfstak. Voor jou zit de meerwaarde van het ManagementKompasSysteem® in de praktijk, in de manier / structuur van adviseren van ondernemers. Concreet gericht op rendement en in de taal van de ondernemer. Wellicht beschik je al over een heel aantal tools. De vraag is hoe wordt de ondernemer daar een betere ondernemer van? En, hoe ga jij hem daarbij helpen? Met het ManagementKompasSysteem® heb je naast een structuur van advisering en doorlichten ook een aantal tools tot je beschikking waarmee jij jouw leden of klanten nog beter kunt servicen. Met het ManagementKompasSysteem® kun je onder andere invulling geven aan en heb je een hulp middel bij:

 • Bij de ondernemer aan tafel komen en heel snel laten zien dat je zijn bedrijf doorgrondt, je kunt direct de winstpotentie op tafel leggen en de ondernemer challengen op zijn bedrijfsvoering e.d.;
 • Benchmarken, ook tussentijds en op KPI niveau (met het gemiddelde en met de “best of class”;
 • Als een manier om je toegevoegde waarde te bewijzen en goede adviestarieven te hanteren;
 • Ondernemers helpen met toekomstperspectief, plezier en continuïteit;
 • Als een onderscheidend vermogen van veel andere ondernemers- en brancheorganisaties;
 • Een bewezen en sterk netwerk van reeds actieve adviseurs;
 • Bij het doorgronden en doorlichten van bedrijven (fusies & overnames) van verdienmodellen, processen, risico’s en kostenstructuren;
 • Bij opstellen van begrotingen of het challengen van begrotingen;
 • Bij het opstellen van businessplannen / ondernemingsplannen / financieringsaanvragen;
 • Bij het begeleiden van ondernemers naar hun doelstellingen;
 • Ondernemers helpen met grip, inzicht en focus;
 • Managementinformatie;
 • Scenario’s doorrekenen;
 • Kostprijs berekenen;
 • Verkoopprijzen bepalen;
 • Product / dienst / klant / branche doorrekeningen;
 • Bedrijfsoverdrachten;
 • Concrete invulling voor rendementsverbetering- en waardecreatietrajecten.

Ook als je over geen tot weinig bedrijfseconomisch kennis beschikt zijn onze trainingen juist heel waardevol. De meeste ondernemers die jij spreekt hebben deze kennis ook niet en het is juist de uitdaging om hen hierbij met MKS te helpen. Tijdens onze trainingen leer je dan ook op een andere manier naar cijfers kijken en fris je jouw eventuele bedrijfseconomische kennis op.

Na de training kun je het geleerde direct in de praktijk toepassen. De trainingen en masterclasses hebben een informeel, interactief karakter waar veel ruimte is om praktijkcases te behandelen. In de trainingen zul je tussen accountants en vennoten van verschillende kantoren zitten, dit zorgt voor een mooie dynamiek en een versterking van het netwerk. Theorie en praktijk gaan telkens hand in hand.

Het mooiste is wanneer je een praktijkcasus meeneemt naar de training en de dag na de training direct naar die klant gaat om hiermee aan de slag te gaan. Je zult zien dat je andere gesprekken krijgt wat voor zowel jou als voor jouw klant heel veel energie geeft.

Met MKS.Tools hebben wij een mooie aanvulling op jouw reeds bestaande toolsbox. Het betreft zowel online als offline tools om jouw advieswerk zo effectief, makkelijk en leuk mogelijk te maken. MKS.Tools bestaat onder andere uit:

 • Quickscan – Rendementsanalyse – 0 meting ineen;
 • MKS Winscanvas (doorlichtingstools)
 • Jaarplan, hiermee maak je analyses, begrotingen en het ondersteund bij de doorlichting;
 • Actie- & verbeterplan op 1 A4, handige handleiding voor het begeleidingstraject;
 • RVS, hiermee monitor je periodiek de voortgang van de resultaten, dit werkt ter ondersteuning van het begeleidings- en adviestraject

MKS.Tools gaat niet alleen over cijfers, ook over capaciteit, commercieel gedrag, organisatie en processen. De cijfers zijn zeker van belang maar wel in een taal die voor ondernemers interessant en zelfs als inspirerend worden ervaren.

Het ManagementKompasSysteem® is een manier van werken, een manier van adviseren en een manier van denken. De administratie / tussentijdse cijfers worden niet als stuurmiddel gebruikt maar ter controle.

Kortom MKS.Tools, unieke tools en met oog voor de klant een gezonde mix van online en offline adviestools!