Scroll Top

6 vragen die helpen voor meer draagvlak en snellere implementatie van adviesdiensten binnen uw accountantskantoor

6 vragen die helpen voor meer draagvlak en snellere implementatie van adviesdiensten binnen jouw accountantskantoor

Veel accountants die wij spreken over de adviesfunctie binnen hun kantoor,Draagvlak worstelen met het draagvlak binnen het kantoor en daarmee vaak ook de implementatie(snelheid). Uiteraard is dit binnen ieder kantoor anders en zijn er veel verschillende redenen waarom het ene kantoor hier geen problemen mee ondervindt en het andere wel.

Dit begint altijd bij de leiding van het kantoor. Zitten zij wel allemaal op één lijn?
Hierbij spelen de volgende zaken een rol:

– Wat is het belang voor eenieder om wel of niet te veranderen?
– Wat is ieders (stip aan de) horizon?
– Wat is de visie op de toekomst van het kantoor?

Wanneer een directie van een accountantskantoor onderling niet op één lijn zit op bovenstaande vragen, is het heel lastig om structurele veranderingen door te voeren.

 

Verschil van visie?

In de praktijk is het nogal eens zo dat er bijvoorbeeld sprake is van leeftijdsverschil en daarmee een generatieverschil binnen de maatschap. Hierbij heeft ieder een eigen horizon en is het dus moeilijk om algemene beslissingen te nemen. Het bestaande werk, daar zal nooit een discussie over bestaan, dit is immers hetgeen dat iedere dag moet gebeuren. Het oppakken van nieuwe zaken, het doorvoeren van veranderingen, daarover ontstaan de meningsverschillen. Wij zien in de praktijk dat directieteams van accountantskantoren onvoldoende uniform een antwoord hebben op onderstaande vragen:

 1. Welke diensten willen wij nu en over 3 jaar leveren?;
 2. Welke klanten willen wij over 3 jaar niet meer bedienen?;
 3. Welke werkzaamheden willen we meer uitvoeren?;
 4. Welke werkzaamheden willen we minder uitvoeren?;
 5. Welke werkzaamheden willen we niet meer uitvoeren?;
 6. Hoe gaan we tijd vrijmaken binnen ons kantoor?;
 7. Wat is het profiel van de medewerkers waar we over 3 jaar behoefte aan hebben?;
 8. Waar ligt het verbeterpotentieel binnen ons kantoor?;
 9. Hoe pakken we dit verbeterpotentieel concreet op en vertalen we dit in een actieplan?

 

Wat als draagvlak ontbreekt?

Meestal begint verandering vanuit het enthousiasme van één van de vennoten en of medewerkers en stopt dit of eindigt dit doordat niet iedereen binnen het kantoor dezelfde visie draagt. Het ontbreekt aan een gezamenlijk doel. Er is niet voldoende draagvlak.

6 Vragen die u helpen om kantoor breed draagvlak te krijgen en aan een visie te werken:

 • Waar doen wij het nu eigenlijk voor?
 • Wat vinden wij het leukste in ons werk?
 • Wie is onze ideale klant?
 • Waar hebben die ideale klanten behoefte aan?
 • Hoe kunnen wij ook over 3 jaar waarde toevoegen aan deze klanten?
 • Hoe maken wij als kantoor het verschil?

 

Zou u graag een keer sparren over de draagvlak binnen uw kantoor?

Wij zouden graag met jou sparren! Neem contact met ons. Dan hebben we het er samen over.

Wil jij jouw kantoor en klanten helpen bij het realiseren van meer winst en waarde?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

 • Stuurinformatie;
 • Onderscheidend vermogen;
 • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
 • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
 • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
 • Nog meer plezier in het werk.
Wat is mks
Vind je dit een interessant artikel? Deel het met je netwerk en help ons nog meer professionals te bereiken!